Gigantisch ondergronds meer


Onder de woestijn van Namibië is een reusachtig ondergronds meer ontdekt. Op 200 meter diepte is zo veel water aanwezig, dat het Namibië wel 400 jaar lang van vers drinkwater kan voorzien. Het land in zuid-west Afrika bestaat voor een groot deel uit gortdroge woestijn waar toch nog 2 miljoen mensen leven. Het meer onder die woestijn bevat echter 5 miljard kubieke meter water.

De Namibische woestijn. Foto: Scott A. Christy.

De zoektocht door Namibische en Duitse ingenieurs vond plaats omdat Namibië steeds moeilijker aan drinkwater komt. Het oorspronkelijk dunbevolkte land werd jarenlang door een onafhankelijkheidsoorlog geteisterd. Sinds die voorbij is, neemt het aantal inwoners toe. Ook wil het land minder voedsel importeren zodat meer woestijngrond in akkers moet veranderen.

De watervoorraad kan daarbij helpen. Alleen zit die wel onder een dikke, niet door water doordringbare laag rotsen. Die zal moeten worden doorboord om bij het ondergrondse meer te komen. Het water borrelt door de druk dan tot bijna aan de oppervlakte. Toch waarschuwen de ontdekkers dat eerst moet worden uitgezocht waar het water vandaan komt en of er nieuw water bijkomt voor je het bestaande meer leeg pompt.

Of en wanneer het ondergrondse meer zal worden aangesproken is nog niet bekend. Een vervolgstudie moet antwoorden geven op de herkomst van het water en de mogelijkheden om op een duurzame manier met deze bijzondere bron om te springen.

Follow Faqtman on Twitter