Giftig kwik in rook op


Crematies zorgen voor gevaarlijke concentraties kwik in de lucht. Jaarlijks worden 200.000 kinderen in Europa geboren met te veel kwik in hun lichaam.

Cremeren is een ruimtebesparend alternatief voor begraven. Grond is schaars in drukbevolkte gebieden. Maar er kleeft ook een nadeel aan crematies. Verbranding van overledenen, kleding, kist en mogelijk andere spullen die meegaan, zorgen dat allerlei gassen in de lucht worden gestoten. Het kwik dat vrijkomt, komt voort uit het lood van vullingen in het gebit van overledenen.

Gemiddeld gaat het per crematie om 2 tot 4 gram kwik. Via neerslag komt het kwik in de voedingsketen terecht: via rivieren en vis naar de mens. Kwikvergiftiging leidt onder andere tot neuropsychiatrische aandoeningen.

Cremeren wint toe aan populariteit. Vooral in Zwitserland, Denemarken en Groot-Brittannië wordt het vaakst gecremeerd. In Nederland neemt het aantal crematies ook toe. Sinds 2003 kiezen meer mensen voor een crematie dan voor een begrafenis.

De roep om de emissie van kwik te beperken neemt ondertussen toe. Het onderwerp staat later deze maand op de agenda van het European Environmental Bureau. Tot nu toe heeft alleen Duitsland maatregelen genomen om de uitstoot van kwik te beperken.

Een oplossing zou kunnen zijn het trekken van gevulde tanden en kiezen. Maar die aanpak ligt gevoelig. In Zweden en Denemarken zijn vullingen die kwik bevatten, inmiddels verboden, zo meldt de Cremation Society of Great Britain.