Gezocht: vampier satelliet


Met angst en beven wachtte de wereld op het neerstorten van de Rosat satelliet. Daarvoor hield een vallende Amerikaanse satelliet de gemoederen bezig. Als satellieten oud en versleten zijn, vallen ze terug naar de aarde, met alle risico’s van dien. Kan dat niet anders?

Het Amerikaanse ministerie van Defensie denkt van wel. Het technische bureau van dit ministerie, Darpa, heeft een aanbesteding geopend voor wat ze zelf een het Phoenix programma noemen. Dat is een ruimtesonde die afgedankte satellieten in de ruimte demonteert en bruikbare onderdelen opslaat of aan andere satellieten vast maakt.

De Amerikanen zijn vooral geïnteresseerd in zonnecellen en antennes, die eventueel aan elkaar vast gemaakt kunnen worden om signalen van andere satellieten te versterken.

Wie een idee heeft hoe je een dergelijke vampier satelliet kunt maken, in november organiseert Darpa twee studiedagen waarop geïnteresseerde partijen een voorstel voor het miljoenenproject kunnen indienen.

Follow Faqtman on Twitter