‘Geweld tegen vrouwen schuld Israël’


Palestijnse vlag

Een opmerkelijk onderzoeksrapport van de Verenigde Naties. Daar is een analyse gemaakt van het geweld tegen Palestijnse vrouwen. Volgens het rapport, geschreven onder auspiciën van de Special Rapporteur on violence against women, krijgen de vrouwen in de Palestijnse gebieden vaak te maken met geweld in allerlei vormen. Daarvoor zijn vooral culturele oorzaken aan te wijzen.

Zo zijn de Palestijnen een patriarchaal en hiërarchisch ingesteld volk. Vaders wil is wet en dat dwingt hij soms met de vuisten af. Vooral als een vrouw de ‘eer’ van de familie aantast, kan ze klappen of erger verwachten. Een afspraakje maken met de verkeerde man kan al genoeg zijn. Ook krijgen vrouwen in Palestina vaak de schuld van misdaden die tegen hen worden gepleegd. Slachtoffers van verkrachting krijgen straf.

Maar er staat in een aantal passages nog een oorzaak. Een deel van de schuld ligt bij de Israëli’s. Zij voeren al jaren een oorlog tegen de Palestijnen en houden gebieden van dit volk bezet. Dat zou leiden tot meer gendered geweld.

‘De speciale rapporteur beklemtoont de duidelijke koppeling tussen de langdurige bezetting en geweld tegen vrouwen’, staat in het rapport te lezen. En: ‘verschillende getuigenissen die de rapporteur verzameld heeft, melden dat de economische situatie, het werkloosheidsniveau en de druk van de bezetting een grote invloed hebben op vrouwen en kinderen, waardoor ze kwetsbaarder worden voor huishoudelijk geweld.’

Helemaal zonder basis zijn deze conclusies niet. Uit eerder onderzoek blijkt dat grote stress zorgt voor meer huiselijk geweld. Tijdens grote internationale voetbaltoernooien is een toename in het aantal echtelijke rampartijen te zien. De schuld daarvan ligt volgens diezelfde onderzoeken overigens vooral bij alcoholiname, iets dat in het islamitische Palestina minimaal zou moeten zijn.

Interessant zou ook zijn om te onderzoeken of het geweld tegen vrouwen toeneemt tijdens de Ramadan. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat een lage bloedsuikerspiegel een aanjager van losse handjes van partners kan zijn.