Gevoeligheid voor drugs op scan te zien


Aan de lijst met eigenschappen die je op een hersenscan kunt zien voegen we weer een toe: gevoeligheid voor drugs.

De brugklas, 2020. In de aula staat een MRI-scanner opgesteld waarin alle brugpiepers plaatsnemen. Een hersenspecialist bekijkt de scans en maakt in sommige gevallen een aantekening. Die leerlingen zullen in de gaten worden gehouden en zo nu en dan een urinemonster moeten inleveren. Ze zijn gevoeliger voor verslaving.

XTC-pillen, populair onder impulsieve jongeren.
Bovenstaand voorbeeld klinkt gek, maar zou best realiteit kunnen worden. Het is namelijk heel goed zichtbaar in de hersens welke kinderen een grote kans hebben om te gaan experimenteren met alcohol en ander verdovende middelen.

Die ontdekking, momenteel beschreven in het vakblad Nature Neuroscience, zou op termijn tot een heel andere vorm van verslavingsbestrijding en – voorkoming kunnen leiden.

In een experiment moesten 14-jarige proefpersonen op een knop drukken als ze daartoe een signaal kregen. Alleen werd in sommige gevallen direct daarna een geluid afgespeeld dat betekende dat ze de knop juist niet moeten indrukken. Deze test meet impulsiviteit, niet-impulsieve mensen zijn beter in staat om hun handeling af te breken dan anderen.

Daarna moesten de proefpersonen onder de scanner, waarbij bleek dat de mensen die hun handeling konden afbreken een actievere orbitofrontale cortex hadden. Dit deel van de hersens controleert impulsen en verwerkt informatie over bijvoorbeeld de gezichtsuitdrukkingen van anderen. Dankzij de orbitofrontale cortex kunnen we zien dat iemand triest is.

Ook moesten de 14-jarigen een vragenlijst invullen. Daaruit bleek dat de impulsieven (de proefpersonen die hun handeling niet konden onderbreken) met een weinig actieve orbitofrontale cortex in bijna alle gevallen al hadden geƫxperimenteerd met drugs en alcohol. De pubers die hun impulsen beter onder controle hadden, vertelden weinig trek te hebben in verdovende middelen of breezertjes.

Uit eerder onderzoek blijkt dat ook gokverslaving alles met impulsiviteit te maken heeft.

Follow Faqtman on Twitter