Gevaccineerden net zo veel virussen bij zich als ongevaccineerden


Pfizer vaccin

Twee vaccinaties met Pfizer of AstraZeneca bieden een goede bescherming tegen de zeer besmettelijke delta variant van Corona. Maar de effectiviteit neemt in de loop van de tijd af. En een infectie met de delta-variant veroorzaakt een even hoge viral load bij volledig gevaccineerde mensen als bij niet-gevaccineerde mensen, ontdekten wetenschappers van de Universiteit van Oxford in een studie die donderdag is gepubliceerd.

Indien zij besmet raken, zouden gevaccineerden dus even besmettelijk kunnen zijn als degenen die niet tegen Covid-19 zijn gevaccineerd. Met de alfa-variant was de viral load steeds aanzienlijk lager bij mensen die besmet raakten ondanks dat ze gevaccineerd waren. Het feit dat we een hogere virale belasting zien, suggereert dat groepsimmuniteit moeilijker gaat worden. Vaccins zijn nog steeds het best in het voorkomen van ernstige ziekte, en iets minder in het voorkomen van overdracht.

Voor de studie, die nog niet door onafhankelijke deskundigen is beoordeeld, analyseerden de wetenschappers de resultaten van meer dan drie miljoen neus- en keelswabs die bij volwassenen in het Verenigd Koninkrijk zijn afgenomen. Om de periodes voor en na de verspreiding van Delta te vergelijken, analyseerden de onderzoekers ongeveer 2,58 miljoen swabs van ongeveer 380.000 volwassenen tussen begin december en midden mei, en 810.000 testresultaten van 360.000 deelnemers tussen midden mei en begin augustus.

De onderzoekers concludeerden ook dat de bescherming tegen infectie met de Delta-variant 90 dagen na de tweede vaccinatie 75 procent was bij Biontech/Pfizer en 61 procent bij AstraZeneca. Twee weken na de tweede dosis was dit nog respectievelijk 85 en 68 procent. Wel zijn mensen nog steeds goed beschermd tegen ernstige ziekte en sterven door Covid.