Gespierde mannen seksistischer


Kom je als vrouw een spierbundel tegen, dan is de kans groot dat hij je behoorlijk seksistisch gaat behandelen.

De sportschool zit er vol mee: mannen die hopen een lichaam te krijgen als Arnold Schwarzenegger. Behalve hun wens om gespierd te zijn, hebben deze mannen nog iets gemeen: ze zijn over het algemeen niet zo leuk voor vrouwen. Dat blijkt uit een experiment van de University of Westminster in het Verenigd Koninkrijk.

Mannen kregen van de onderzoekers een vragenlijst om vast te stellen hoe gespierd ze wilden zijn. Daarna kregen ze een vragenlijst over hoe ze tegenover vrouwen staan. Ze moesten aangeven in hoeverre ze het eens waren met beweringen als ‘dronkenschap bij vrouwen is erger dan dronkenschap bij mannen‘ en ‘vrouwen flirten met mannen om ze uit te dagen of pijn te doen’.

Beide vragenlijsten werden naast elkaar gelegd. Wat was het geval? Mannen die meer spieren wensten of al heel gespierd waren, waren het vaak eens met de stellingen hierboven. Ze zagen vrouwen meer als objecten dan als mensen. Sommige mannen waren zelfs vijandig tegenover vrouwen.

Hoe komt dit? Volgens de onderzoekers kan het onzekerheid zijn. Mannen met een negatief zelfbeeld zijn vaker vijandig tegenover vrouwen en proberen hun minderwaardigheidscomplex te verminderen door zichzelf flink op te pompen. Ook kan het de emancipatie zijn. Mannen die een vrouwelijke baas hebben, reageren dat af door negatief tegenover vrouwen te gaan staan en een gespierd lichaam bij elkaar te trainen.

Het onderzoek staat in het huidige nummer van het vakblad Psychology of Men & Masculinity.