Geschiedenisstudent lui


Studenten die uitstellen om te gaan leren hebben vaak grotere problemen. Gelukkig is er de uitstel ambulance.

‘Ik ga straks studeren, eerst nog een nieuw level in mijn spelletje bereiken.’ Studenten en scholieren zullen het interne stemmetje herkennen dat net weer een perfect excuus heeft bedacht om niet aan de studie te gaan. Een beetje uitstellen is niet erg, maar wie het vaker doet, heeft een probleem.

Aan de universiteit van Münster in Duitsland hebben ze sinds een tijdje een ‘uitstel ambulance’. Deze service helpt studenten die niet aan de slag komen. Maar het geeft psychologen van de universiteit ook de gelegenheid om het fenomeen uitstellen te bestuderen.

Zo blijkt dat vooral studenten geschiedenis en filosofie zelfs vlak voor een tentamen moeite hebben om aan de studie te gaan. Het is een psychologische luiheid die ze weghoudt van hun boeken, vooral bestaande uit faalangst en een gebrekkige kennis van het leerproces. Veel studenten klagen dat ze nooit hebben geleerd te leren.

Ook zijn uitstellers veel minder tevreden met zichzelf, slapen ze slechter en lopen ze een groter risico om depressief te worden.

Uit de ervaring van de uitstel ambulance blijkt dat het met therapie mogelijk is om vooruitschuivers te veranderen in modelstudenten die altijd hun huiswerk op tijd af hebben.

Follow Faqtman on Twitter