Genezing + vaccin = superimmuniteit


Een studie uit de VS suggereert dat mensen die een Corona-besmetting hebben overleefd en vervolgens zijn gevaccineerd, superimmuniteit ontwikkelen. Onderzoekers van de Rockefeller-universiteit in New York hebben ontdekt dat deze groep mensen bijzonder effectieve antilichamen vormt. Dit betekent dat zij dan niet alleen immuun zijn tegen de bekende virusvarianten, maar ook beschermd zijn tegen mutaties die in de toekomst opduiken.

Veel mensen maken zich zorgen over hoe lang zij na herstel antilichamen in hun bloed zullen hebben en dus bescherming tegen Corona. De resultaten van de nieuwe studie over superimmuniteit hebben deze kwestie wellicht opgelost voor degenen die eerst met het virus werden besmet en na genezing een vaccin kregen.

De studie van Rockefeller, in te zien bij BioRxiv, is nog niet peer-reviewed. Bovendien onderzochten de Amerikanen maar een beperkt aantal mensen, maar verschillende andere experimenten wijzen ook al in deze richting. Sommige onderzoekers gaan zelfs zo ver om genezen mensen met een vaccin ‘kogelwerend’ te noemen.