Genetisch manipuleren is gezond


graan

Genetisch gemodificeerde gewassen, eten of niet? Veel mensen vinden GM voedsel ‘eng’ en zijn tegen de consumptie ervan. Toch kun je er gerust je tanden in zetten, aldus een nieuwe studie. Daarin is geen nieuw onderzoek gedaan, maar zijn de gegevens van 900 eerdere studies in de afgelopen 30 jaar opnieuw geanalyseerd. Daaruit blijkt overtuigend dat GM veilig is, zeggen de onderzoekers.

Die behoren tot de US National Academies of Science, Engineering en Medicine. Zij hielden studie na studie tegen het licht omdat ze beter willen begrijpen wat de risico’s zijn van genetisch knutselen aan voedsel. Vooral omdat er in de maatschappij nogal wat achterdocht bestaat tegen dergelijk eten.

Sinds eeuwen knutselt de mens aan gewassen. Eerst via veredeling, een techniek die in Nederland tot grote hoogten werd gebracht. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw grijpt de mens op genetisch niveau in. Zo produceren sommige gewassen extra vitamines, leveren ze meer op per vierkante meter of zijn ze minder gevoelig voor bepaalde ziektes.

Toch komt GM voedsel vaak negatief in het nieuws. In het kader van het onderzoek zijn ook de zorgen van gewone burgers opgenomen. Zij mochten vertellen wat hun problemen met GM-gewassen precies zijn. Daarnaast werd zorgvuldig gezocht naar zelfs maar de subtielste aanwijzingen dat GM slecht voor de gezondheid van mensen zou zijn. Geen enkele studie die daar zelfs maar naar hint, kwam aan het licht.

Sterker nog, dankzij GM zijn planten resistenter tegen insecten, wat het gebruik van gif enorm heeft laten afnemen. Daardoor krijgen mensen minder schadelijke stoffen binnen. Ook is het aandeel vitamine A in voedsel erg omhoog gegaan, wat vooral in ontwikkelingslanden heeft gezorgd voor minder blindheid en een hogere levensverwachting.

Een andere grote zorg is dat genetisch gemanipuleerde gewassen in de wilde natuur terechtkomen en daar schade aanrichten. Ook daar is in 30 jaar onderzoek geen aanwijzing voor gevonden, stelt het eindrapport. Ondanks dat pleiten de opstellers voor strenge regels als het om GM gaat, om eventuele negatieve effecten ook op de lange termijn onder controle te houden.