Genetisch gemanipuleerde mais niet slecht voor bijen


Genetisch gemanipuleerd voedsel heeft een slechte naam, al eten we er ondertussen bijna allemaal van. Zo zou de grote bijensterfte van de afgelopen jaren door gentech mais zijn veroorzaakt, wordt vaak beweerd. Dat klopt niet, zegt het Duitse Thünen-Institut in Braunschweig. Daar hebben ze de consumptie van genetisch gemanipuleerde maispollen door een bijenkolonie en vrij vliegende bijen onderzocht.

Gekeken werd of de bijen eerder sterven, of ze kleiner zijn dan bijen die de pollen van gewone mais tot zich nemen en of de stofwisseling van de bijen wordt aangetast. Het antwoord op al die vragen is nee. Het enige verschil is dat bijen die zich aan gentech mais te goed doen iets minder darmbacteriën hebben. Maar de verschillen zijn klein.

Voor het onderzoek werd de veelgebruikte soort Bt-Mais onder de loep genomen. Deze soort produceert door genetische manipulatie een stof die schadelijk is voor verschillende soorten torretjes, maar niet voor andere insecten. Daardoor hoeft minder verdelgingsmiddel te worden gesproeid, waardoor het milieu wordt ontzien.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke vaktijdschrift PlosOne.