Genen voor slapeloosheid gevonden


slapeloosheid

Een internationaal team van wetenschappers heeft voor het eerst de genen gevonden die betrokken zijn bij de aanleg voor slapeloosheid. Dit was mogelijk door het verzamelen van DNA en slaapgegevens bij maar liefst 1,3 miljoen mensen. Nature Genetics heeft de uitkomsten van dit onderzoek gepubliceerd.

Slapeloosheid is een van de meest voorkomende gezondheidsklachten. Veel mensen hebben af en toe een slechte nacht. Eén op de tien mensen slaapt chronisch slecht en heeft daar overdag ernstige last van. Wereldwijd lijden 770 miljoen mensen aan chronische slapeloosheid.

Slapeloosheid is deels erfelijk bepaald en lijkt verankerd in het brein. Tot nu toe vonden wetenschappers slechts een paar genen hiervoor en bleef het een raadsel waar deze genen in het brein tot verstoorde slaap leiden. Dankzij onderzoek van onder andere de Vrije Universiteit Amsterdam en het Nederlands Herseninstituut zijn nu 956 genen gevonden die bijdragen aan het risico op slapeloosheid. Dit werd mogelijk door de gigantische hoeveelheid genetische data.

Vervolgens onderzochten de genetici welke biologische processen, cellen en gebieden in de hersenen gebruik maken van deze genen. Zij vonden een deel van de risicogenen voor slapeloosheid in axonen, de uitlopers van hersencellen waarmee ze met elkaar kunnen communiceren. Een ander deel van de risicogenen was actief in bepaalde cellen in delen van de frontale hersenschors of in lager gelegen hersenkernen. De betrokkenheid bij slapeloosheid van dezelfde hersengebieden is recent ook gesuggereerd uit onderzoek met MRI-scans bij slapelozen.

Honderden genen bepalen dus de gevoeligheid voor slapeloosheid, met elk maar een heel klein effect. De individuele risicogenen zijn op zich niet zo interessant. Waar het om gaat is hoe ze gezamenlijk het risico op slapeloosheid kunnen doen toenemen. Daarbij bleek dat die niet zozeer actief zijn in de hersendelen die slaap reguleren. Maar in de delen die emotie, stress en spanning regelen.

Deze studie is een enorm stap voorwaarts in het begrijpen van de genetische aanleg voor slapeloosheid. De bevindingen onderstrepen dat we slapeloosheid serieus moeten nemen, vanwege de overlappende aanleg voor psychiatrische stoornissen en metabole stoornissen die een rol spelen bij overgewicht en diabetes.