Gemummificeerd Inca-meisje was gedrogeerd


Ze stierf in kleermakerszit, met een Mona Lisa-glimlach op haar gezicht. De ‘maiden’, een 13-jarig gemummificeerd Inca-meisje, werd in 1999 bijna vredig aangetroffen op de top van de Llullaillaco-vulkaan in Argentinië. Ongeveer 500 jaar geleden was ze een offergave voor de goden. Steeds meer details rondom haar dood komen boven. Zo blijkt nu dat ze in de maanden voor haar offering grote hoeveelheden alcohol en coca (de plant waaruit de drug cocaïne wordt gemaakt) tot zich nam.

Onderzoekers van de University of Bradford analyseerden de haren van de maiden en de twee naast haar gevonden mummies van 4 of 5 jaar. Ze keken daarbij naar de bijproducten die de afbraak van alcohol en coca opleveren. Door de haren van punt tot wortel na te gaan kon het dieet van de kinderen tot een jaar voor hun dood worden vastgesteld.

Alle drie de mummies bleken in die periode alcohol te hebben gedronken en op cocabladeren te hebben gekauwd, maar de maiden veruit het meest. Blijkbaar wilden de Inca’s haar verdoven voor ze op de ijskoude top van de 6739 meter hoge vulkaan werd achtergelaten om te sterven, is te lezen in het vakblad PNAS.

De bevinding sluit aan bij een eerdere studie, waarbij bleek dat het meisje in het jaar voor haar overlijden ander voedsel dan gewoonlijk kreeg. Zo at ze veel vlees en maïs, producten van hoge status bij de inca’s.

De onderzoekers denken dat de maiden een aclla was, een meisje speciaal getraind in het weven en het brouwen van maïsbier, en dat voorbestemd was om priesteres of de vrouw van een politiek belangrijk man te worden. Of om, zoals in het geval van de maiden, als offergave aan de goden te worden aangeboden.

Foto: Johan Reinhard-Leslie