Geluk maakt ongelukkig


We zijn veel te veel gericht op geluk in onze maatschappij. Daarmee maken we onszelf ongelukkiger dan we zouden moeten zijn. Met die opmerkelijke mededeling komen twee Australische psychologen. Zij zien om zich heen een grote druk op mensen om vooral met volle teugen van het leven te genieten. Als je dat niet doet, dan ben je een loser, iemand die niet begrijpt hoe het werkt in de wereld.

Om hun theorie te testen, vroegen de psychologen van de universiteit van Queensland aan driehonderd proefpersonen in hoeverre ze hun negatieve emoties (depressie, angst, verdriet) accepteerden. Daarnaast vroegen ze de proefpersonen in hoeverre die dachten dat de maatschappij die emoties verdraagt.

Statistisch bleken mensen die het gevoel hadden dat de maatschappij hun miserabele gevoelens niet accepteerde, zich vaak nog rotter te voelen dan de rest.

Vervolgens herhaalden ze het experiment, maar dan in Japan. Daar wordt het nastreven van geluk gezien als een decadentie. Japanners bleken dan ook veel beter om te kunnen gaan met negatieve gevoelens. Meer mensen hadden ze, maar ze gingen minder diep. Dat komt doordat de Japanners minder bezig zijn met gelukkig moeten zijn, aldus de onderzoekers.

Follow Faqtman on Twitter