Geluidsverontreiniging: Europese steden het stilst

Azië is het ergst


Jakarta verkeer geluidsverontreiniging

Als het op geluidsverontreiniging aankomt, kun je het beste in Europa wonen. Onze steden zijn in vergelijking met bijvoorbeeld China vele malen stiller. Uit een analyse van steden op basis van gegevens van de World Health Organization (WHO) blijkt dat het Zwitserse Zürich de stilste grote stad is. Cairo (Egypte), New Delhi (India) en Guangzhou (China) produceren het meeste lawaai.

De analyse is gemaakt door het Duitse bedrijf Mimi Hearing Technologies in samenwerking met het Charité ziekenhuis in Berlijn. Het bedrijf combineerde echte geluidsverontreiniging met het voortijdig verouderen van het gehoor van inwoners van de steden. Die gegevens hebben ze uit eigen onderzoek. Op de ranglijst die zo tot stand kwam, staat Amsterdam op de tiende plaats. De Nederlandse hoofdstad is weliswaar relatief stil, maar toch verouderen Mokumse oren iets sneller dan in bijvoorbeeld Liverpool of Tokio.

Niet alle Europese steden zijn even prettig aan de oren. Madrid en Barcelona in Spanje scoren ook slecht op de ranglijst van luidruchtige steden. Maar voor een echt bombardement met geluid moet je in de metropolen van Azië en noordelijk Afrika zijn. De oren van inwoners van steden als Istanboel en Mumbai zijn gemiddeld tussen de 15 en 20 jaar ouder dan hun biologische leeftijd. Dat betekent dat gehoorverlies als bij veertigers begint op te treden. De inwoners van New Delhi hebben de slechtste oren.

Hoe harder de geluiden in je omgeving, hoe slechter je na verloop van tijd gaat horen. Uit eerder onderzoek is bovendien een verband gebleken tussen geluidsverontreiniging en hartfalen. Ook dieren hebben last van harde geluiden, vogels veranderen hun paargedrag als er veel geluid in hun omgeving is.

Verkeer is de grootste boosdoener. Steden waar de auto een belangrijke rol speelt bij het vervoer van mensen vertonen een hoge mate van geluidsverontreiniging, zoals Jakarta op de foto. Maar ook vliegtuigen, entertainment en bouwactiviteiten spelen een belangrijke rol.