Geluid laat objecten zweven


Door het lab van het Swiss Federal Institute of Technology vliegen de laatste tijd nogal wat objecten rond; waterdruppels, koffiekorrels en zelfs een tandstoker kozen er het luchtruim. Hoe? Door middel van geluidsgolven.

Het zogenoemde akoestische levitatieapparaat bestaat uit een platform van piëzo-elektrische kristallen. Deze kristallen rekken en krimpen on invloed van een bepaalde elektrische spanning. Het platform zendt als gevolg daarvan geluid uit, dat vervolgens weerkaatst op het oppervlakte erboven. De neerwaartse geluidsgolven botsen vervolgens op de opwaartse golven. Het gevolg is dat de geluidsgolven elkaar uitdoven op bepaalde ‘knooppunten’. Toen het onderzoeksteam onder leiding van Dimos Poulikakos objecten in die knooppunten plaatsten, bleven ze zweven.

En dat is lang niet alles. Door de spanning op de piëzo-elektrische kristallen te variëren, en daarmee de knooppunten te verplaatsen, konden de objecten heen en weer worden bewogen. Ook was het mogelijk om meerdere objecten tegelijk te ‘bedienen’.

Akoestische levitatie is volgens de onderzoekers buitengewoon handig voor avontuurlijke scheikundigen. Bij gevaarlijke of giftige reacties kunnen de reagerende stoffen namelijk makkelijk en veilig gecombineerd worden. Zo demonstreerden Poulikakos en collega’s met succes (en veel plezier) de heftige reactie van een klompje natrium met een waterdruppel.

De uitvinding staat beschreven in PNAS.

Foto: Dimos Poulikakos