Gelovigen en atheïsten even bang voor dood

Amerikaans meta-onderzoek


kerk

Als aan het einde van je leven de hemel wacht, is sterven een koud kunstje. Een vaak gehoorde theorie is dat religieuze mensen minder bang zijn om te sterven. Er is alleen nooit goed bewijs geleverd dat deze stelling klopt. Daarom hebben onderzoekers van Coventry University een metastudie gedaan naar dit onderwerp. Daartoe bekeken ze de gegevens van 26.000 mensen wereldwijd. Hun conclusie: ook atheïsme kan de angst voor de dood verlichten.

De onderzoekers vonden tijdens deze studie een kleine correlatie tussen religiositeit en een verminderde angst voor de dood. Hoe geloviger mensen waren, hoe minder angst hadden ze om te sterven, rapporteren de onderzoekers in het vakblad Religion, Brain and Behavior. Er was wel een verschil tussen mensen die gelovig waren ‘omdat het hoorde’ en degenen die daadwerkelijk diep religieus waren. De laatste groep was duidelijk minder bang.

De enige mensen die daarmee te vergelijken waren, waren de atheïsten. Blijkbaar is het zo dat mensen die heel zeker weten dat er geen God is, net zoveel troost daar uit halen als mensen die heel zeker weten dat er wel een opperwezen bestaat. Het is de onzekerheid die ons bang maakt, concluderen de onderzoekers.

Maar er kan ook wat anders aan de hand zijn. Misschien zijn atheïsten uit zichzelf minder angstig en komt daar zowel hun ongeloof als hun verminderde zorgen over het levenseinde vandaan. In dat geval kun je religie ook zien als een teken van lafheid: mensen geloven om zich ergens aan vast te kunnen klampen.

De meeste studies naar angst voor de dood zijn verricht in de Verenigde Staten, concluderen de onderzoekers ook. Dat vertekent misschien ons beeld wat betreft dit onderwerp. Ze pleiten daarom voor een wereldwijd onderzoek naar sterven. Kijken bijvoorbeeld Aziaten er anders tegenaan? Zijn Afrikanen minder angstig omdat ze zo veel vaker met de dood worden geconfronteerd? Die vragen kunnen zo worden beantwoord.