Gelovers in samenzweringen juist slecht in kritisch denken


Ze vinden zichzelf juist heel kritisch. Gelovers in samenzweringstheorieën zien gewone mensen vaak als sheeple, schaapjes die keurig de kudde volgen. Alleen zij zien de verborgen mechanismes, omdat ze redpilled zijn en nadenken. Maar een nieuw Frans onderzoek bewijst het tegendeel. Gelovers in samenzweringen hebben moeite met kritisch denken, ontdekte de universiteit Paris Nanterre .

Kritisch denken is een belangrijke intellectuele vaardigheid. Het helpt om te beredeneren of iets waar is of niet. Dankzij kritisch denken kun je door drogredenen en denkfouten van anderen heenprikken. Het is een vaardigheid die met een eenvoudige test is vast te stellen.

De Fransen hebben 338 proefpersonen getest op hun geloof in samenzweringen. Ook lieten ze deze mensen de Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test maken, de standaard test voor kritisch denken. De uitkomst is duidelijk: hoe meer iemand gelooft dat er overal om ons heen samenzweringen zijn, hoe lager hij of zij scoort op de test. Daarbij gaat het vooral om het onderscheiden van hoofd- van bijzaken en het ontwarren van ongeldige redeneringen.

Dit komt bovenop eerdere onderzoeken die blootlegden dat gelovers in samenzweringen egoïstischer zijn dan gemiddeld, bovengemiddeld vaak obsessief gedrag vertonen en een neiging hebben tot kleine criminaliteit.

Kritisch denken zegt niets over intelligentie, ook slimme mensen kunnen er moeite mee hebben. Soms wel over opleidingsniveau, het is een vaardigheid die je kunt leren, bijvoorbeeld tijdens een studie.

(Applied Cognitive Psychology)