Geen asiel door vooroordeel


lesbisch

Een vooroordeel kan levensgevaarlijk zijn. Een homoseksuele asielzoeker die zich door zijn geaardheid zijn leven niet veilig waant in eigen land, wordt naar huis gestuurd omdat hij zich niet ‘nichterig’ genoeg gedraagt. Een lesbienne aan wiens verhaal getwijfeld wordt omdat ze niet precies weet welke straf er in haar thuisland op lesbische seks staat. Aan de geaardheid van homo’s en lesbo’s wordt getwijfeld als ze zich niet regelmatig in gay-cafés laten zien.

Het zijn zomaar wat voorbeelden uit het rapport ‘Fleeing Homophobia’ dat onderzoekers van COC Nederland en de Vrije Universiteit Amsterdam vandaag presenteren.

De onderzoekers concluderen dat asielverzoeken van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele asielzoekers worden in Europa, en dus ook in Nederland, vaak afgewezen op grond van vooroordelen en stereotypen. De onderzoekers bekeken het afgelopen jaar hoe er in de Europese Unie wordt omgaan met asielverzoeken van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele asielzoekers die in hun land van herkomst vrezen voor vervolging vanwege hun seksuele oriëntatie of gender-identiteit.

Een van de conclusies van het onderzoek is dat de lidstaten van de Unie regelmatig asielverzoeken afwijzen op grond van vooroordelen en stereotypen. De onderzoekers vinden dat verwerpelijk: ‘De geloofwaardigheid van asielaanvragen hoort niet te worden beoordeeld op basis van stereotype opvattingen.’

Veel Europese landen eisen van asielzoekers dat zij hun seksuele oriëntatie of gender-identiteit in het land van herkomst geheim houden om op die manier aan homo- of transfoob geweld te ontkomen. Europese overheden – ook Nederland – sturen hen terug de kast in.

Ook blijkt dat bij de beslissing op asielverzoeken onvoldoende rekening wordt gehouden met het feit dat homoseksualiteit in veel landen strafbaar is. De onderzoekers vinden dat asielzoekers uit deze landen in beginsel asiel moeten krijgen. Vicevoorzitter Wouter Neerings van COC Nederland gaat er de komende tijd op bij overheden op aandringen dat het asielbeleid homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele asielzoekers beter beschermt.