Geen man meer nodig: Chinezen maken muis met 2 moeders


muis met twee moeders

Chinese onderzoekers hebben muizenbaby’s gemaakt met twee biologische moeders. In plaats van eicel en sperma, kwamen de muiskinderen voort uit een gemanipuleerde stamcel en een kiemcel van hetzelfde geslacht. De nakomelingen van twee moeders werden gezond geboren en konden zichzelf later met succes reproduceren, aldus de onderzoekers. Muizen met twee vaders waren echter niet levensvatbaar.

Bij mensen en andere zoogdieren werkt reproductie tot nu toe alleen met het genetische materiaal van een vader en moeder om levensvatbare nakomelingen te produceren. De oorzaak hiervan is wat genomische imprinting heet. Voor bepaalde ontwikkelingen in een embryo zijn genen van óf vrouw óf man nodig. Heb je maar één set, dan komt het tot ontwikkelingsstoornissen.

Nu is het echter een team onder leiding van het Staatslaboratorium voor Stamcellen en Reproductieonderzoek in Beijing gelukt om deze problemen te overwinnen en muizen te maken met ouders van hetzelfde geslacht. Het uitgangspunt was een kiemcel – ei of sperma – en een stamcel van hetzelfde geslacht.

Het gaat daarbij om een haploïde embryonale stamcel, simpel gezegd een cel waarin nog niet veel genetische informatie is opgenomen. Om muizen met twee moeders te produceren, injecteerden de wetenschappers een vrouwelijke stamcel in de eicel van een tweede muizenvrouwtje. De stamcel fungeerde als een vervanging voor een mannelijk sperma en versmolt met het ei. Op deze manier werden 29 gezonde muizen geboren (foto).

Het produceren van muizen met twee vaders was echter moeilijker omdat de genetische structuur van de stamcellen complexer is. In twaalf van de 477 experimenten werden levende muizenjongen geboren. Deze overleden echter slechts twee dagen na hun geboorte, omdat de effecten van genomische imprinting nog niet volledig waren uitgeroeid, zoals de onderzoekers melden.

Kan dit ook bij mensen? Volgens de Chinezen in principe wel, als zijn mensen een stuk complexer dan muizen. Maar voor het zover is, is nog veel onderzoek nodig.