Fout in dure atlas


De nieuwe druk van de Times Atlas of the World is met veel bombarie gepresenteerd. Er zijn nogal wat veranderingen ten opzichte van de laatste druk. Zo is Zuid Soedan een onafhankelijk land geworden en maakt Montenegro geen deel meer uit van Joegoslavië.

Maar de belangrijkste verandering volgens de makers van de dure atlas (175 euro) is het verdwijnen van de ijskap op Groenland door de opwarming van de aarde. In de nieuwe atlas is de ijsbedekking van Groenland 15 procent kleiner dan in de versie daarvoor. Delen die eerst nog wit waren ingekleurd, zijn nu bruin en groen. rotsen en vegetatie dus.

Groenland: nog steeds veel sneeuw en ijs.

Maar dat klopt niet. Bekende geologen van rond de aarde hebben geklaagd bij de uitgever dat de ijskap op Groenland wel iets is gesmolten, maar zeker niet 15 procent. Het ligt waarschijnlijk eerder in de buurt van 0,5 procent. Stukken kustlijn die groen zijn ingekleurd, bevatten in werkelijkheid een ijslaag van wel 500 meter.

Volgens de makers van de atlas hebben ze de gegevens van een Amerikaans onderzoeksinstituut. Die verdedigen zich door te zeggen dat de cartografen de cijfers fout hebben geïnterpreteerd.

Follow Faqtman on Twitter