Financiële crisis = kanker?


operatie

Opmerkelijke studie van Imperial College in Londen. De financiële crisis zou tussen 2008 en 2010 wereldwijd hebben gezorgd voor enkele honderdduizenden extra sterfgevallen door kanker. Het vakblad The Lancet publiceert de zorgwekkende conclusies.

De onderzoekers keken naar hoeveel mensen gemiddeld in een jaar sterven aan kanker. Daarbij was duidelijk een stijging te zien in de jaren 2008 tot en met 2010. Dat waren de ergste jaren van de kredietcrisis. Hoe harder de economie achteruit holt, hoe meer kankerdoden er vallen. In de totale gemeten periode zijn er een kwart miljoen meer sterfgevallen door tumoren dan over een normale periode van 2 jaar. In het zwaar getroffen Europa beliep het aantal extra doden bijna 170.000.

De link tussen crisis en kanker heeft waarschijnlijk te maken met werkloosheid en verzekeringen, denken de onderzoekers. Vooral het aantal doden door behandelbare kankers als teelbal-, slokdarm- en borstkanker stegen. Bovendien was de grootste stijging te zien bij mensen die hun baan hadden verloren. Omdat in Europa werklozen vaak dezelfde verzekering hebben als werkenden, zouden ze dezelfde behandeling moeten kunnen krijgen, maar toch mijden ze schijnbaar de dokter.

Een andere verklaring kan zijn dat investeringen in publieke gezondheid tijdens een crisis dalen. Regeringen worden geconfronteerd met minder belastinginkomsten en moeten bezuinigen. Dure kankerbehandelingen staan dan op de nominatie om te worden geschrapt. Andere studies laten ook zien dat minder geld voor gezondheidszorg zich vrijwel onmiddellijk vertaalt in hogere mortaliteitscijfers.

De onderzoekers onderstrepen dat ze alleen een correlatie hebben gevonden tussen de economie en kanker, maar dat er niet noodzakelijkerwijs een oorzaak-en-gevolg verband hoeft te zijn. Toch is de vondst interessant genoeg om verder onderzoek te gaan doen naar deze opmerkelijke cijfers. Al was het maar om in een volgende crisis minder mensen te verliezen aan kanker en mogelijk andere ziektes.