Fanatieke gelovige is naïef en gewelddadig


gelovige

Hoe fanatieker de gelovige, hoe makkelijker het is om diegene iets op de mouw te spelden over het geloof. Zowel bij christenen als moslims. Christenen kun je bijvoorbeeld laten geloven dat er een ’tempel van Soren’ in de Bijbel staat. Of dat God persoonlijk het ‘leger van de 17’ aanstuurde. Beide zijn een verzinsel.

Dat weten we dankzij de University of Nevada Reno in de VS. Daar deden ze onderzoek onder christenen in Mexico en moslims in Iran. Hoe fanatieker, hoe makkelijker ze dingen over hun heilige boeken geloofden die helemaal niet waar waren.

En dat is opmerkelijk, want je zou zeggen dat de meest bezeten gelovigen hun eigen heilige boeken juist van achter naar voren zouden kennen. Maar nee, je kunt ze van alles wijs maken, blijkt uit dit onderzoek.

Dat is ook zorgelijk, want uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat deze lieden tegelijk het meest bereid zijn om de wapens op te nemen namens hun geloof. Ze hadden, in de woorden van de onderzoekers, een giftige cocktail van onnozelheid en agressie tegen de buitenwereld. Dergelijke mensen kunnen ook het makkelijkst door een religieuze charlatan worden aangezet tot het plegen van een aanslag.

Hoe eerlijker mensen waren over hun kennis van de Bijbel of de Koran, hoe vredelievender. Wat de onderzoekers tot de conclusie leidt dat je religieuze fanatiekelingen juist meer over hun eigen geloof moet vertellen.

(Social Psychological and Personality Science)