Facebook profiel maakt je sloom maar trots


Mensen die net naar hun eigen Facebook profiel hebben gekeken, zijn minder vlot dan mensen die het profiel van iemand anders zien. Ze denken gewoon minder snel, maar tegelijkertijd voelen ze zich een stuk beter over hun leven.

Dat zijn de opmerkelijke uitkomsten van een studie uitgevoerd door de universiteit van Wisconsin (VS). Psychologen lieten proefpersonen kijken naar hun eigen profiel op de sociale netwerksite, of naar de profielen van vreemden. Direct daarna kregen ze een test te maken waarin ze hun persoonlijkheid moesten voorzien van positieve of negatieve bijvoegelijke naamwoorden.

Direct daarna kregen ze een opdracht voor – zo werd ten onrechte verteld – een totaal ander onderzoek. De proefpersonen moesten gedurende twee minuten van 1978 terugtellen in stappen van 7 (1971, 1964, 1957). Er werd bijgehouden hoe snel ze dat deden.

Mensen die hun eigen profiel hadden gezien, hadden vooral positieve woorden voor zichzelf. Waarschijnlijk omdat we op Facebook een zeer positieve kant van onszelf laten zien, alleen de leuke dingen komen vaak in posts terecht. Dat mooie zelfbeeld maakt ons zo zelfingenomen, dat we er gemakzuchtig en sloom van worden, de mensen die hun eigen profiel hadden gezien, waren 15 procent minder vlot in het terugtellen.

Volgens de psychologen uit Wisconsin bewijst dit onderzoek de ingrijpende effecten van sociale media op ons leven. Heb je iets ingewikkelds te doen, kijken dan vooral niet naar je eigen profiel, zo valt uit het onderzoek – gepubliceerd in het vakblad Media Psychology – op te maken.