Explosievensensor beter dan hondenneus


Honden die voor hun beroep explosieven opsporen, kunnen met pensioen. Een nieuwe laser sensor kan het beter en goedkoper, volgens onderzoekers van de universiteit van Californië

Ze zeggen er in geslaagd te zijn met een plasma sensor de kleinste hoeveelheden explosieve stof te detecteren. Ze voerden onder meer proeven uit met 2,4-dinitrotolueen, ammoniumnitraat en nitrobenzeen. Er werden concentraties gemeten zo klein als sporen in de lucht. Een veel beter resultaat dan optische sensoren en speurhonden boeken.

Als deze sensor zijn belofte waarmaakt, betekent dat mogelijk einde oefening voor speurhonden op bijvoorbeeld luchthavens. Honden en hun baasjes zijn duur om te trainen en te onderhouden. Maar het blijven wonderlijke speurtalenten. Honden hebben een 1.000 tot 10.000 maal zo scherpe reukzin als mensen. Volgens een overzicht van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA kunnen honden van een ´gemiddelde´ vluchtige stof nog zelfs concentraties van een miljoenste van een miljoenste gram per liter lucht waarnemen.

De onderzoekers hebben over hun sensor geschreven in het vakblad Nature Nanotechnology.