‘Evolutie is voorspelbaar’


Als je de resetknop van de evolutie zou indrukken en de film van de evolutie opnieuw zou afspelen, zouden we dan vrijwel dezelfde soorten zien? Ja, zegt onderzoek bij hagedissen.

De voorspelbaarheid van de evolutie is lange tijd onderwerp van debat geweest onder biologen. Stephen Jay Gould, een grootheid op het gebied van evolutie, was altijd van mening dat een kleine gebeurtenis als een storm die een beekje verwoest al de loop van de evolutie compleet kan veranderen. Andere biologen vinden echter dat voor evolutie het grote plaatje geldt. Een onderzoeksteam van Harvard en het MIT besloot zich in de discussie te mengen.

De onderzoekers deden metingen aan de anolissen, een soort hagedissen, van vier nabije eilanden: Cuba, Hispaniola, Jamaica en Puerto Rico. Zo’n 40 miljoen jaar geleden koloniseerden de anolissen deze eilanden, waarna ze onafhankelijk van elkaar in een vergelijkbaar klimaat en omgeving evolueerden.

De metingen gaven aan dat de soorten op elk eiland erg op elkaar lijken en dat ze bovendien op dezelfde manier leven (bijvoorbeeld hoog in de bomen of juist in het gras). Een soort op het ene eiland had een vergelijkbare kopie op het andere eiland rondlopen. Dit is volgens het onderzoeksteam bewijs dat convergentie, het ontstaan van zeer vergelijkbare soorten in dezelfde omgeving, echt bestaat, en daarmee blijkt de evolutie toch aardig voorspelbaar.

De studie is gepubliceerd in Science.

Foto: Paul Hirst/CC-BY-SA-2.5