Europees breinproject in problemen


De Europese Unie en wetenschap: het blijft een ongelukkige en vooral dure combinatie. Weer is een project in opspraak gekomen. Het gaat om het Human Brain Project, een poging om Europa leidend te laten worden op het gebied van hersenonderzoek. Daartoe werken specialisten uit allerlei lidstaten van de Unie samen, maar het project wordt vanaf het begin geplaagd door controverses.

Dat begint met de projectleiding. Die is in handen van één man, de Israëlisch-Zwitserse wetenschapper Henry Markam. Volgens critici heeft hij veel te veel petten op. De onderzoeker Markam rapporteert aan de projectleider Markam, die geld moet zien los te peuteren bij financiële man Markam.

Inhoudelijke kritiek is er ook. Zo zou het project zich te veel concentreren op scans en computeranalyses en zich niet genoeg bezig houden met cognitie-onderzoek. Klachten hierover zouden zijn genegeerd door het hoofd van het project, Henry Markam, zo zeggen zijn medewerkers in de media.

De Europese Unie heeft nu ingegrepen. Een onafhankelijk onderzoeksteam heeft adviezen uitgebracht die zijn overgenomen door de politiek. Henry Markam is nog wel aan het project verbonden, maar de beslissingen worden vanaf vandaag genomen door een driekoppige toezichtraad. De vage doelen van het project om ‘het brein beter te begrijpen’ zijn vervangen door concrete thema’s: ruimtelijk inzicht en het nemen van beslissingen.