Europa wil af van dierproeven


Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen om dierproeven te beëindigen. De parlementariërs willen dat de Europese Commissie een actieplan opstelt voor de hele EU voor de actieve uitbanning van het gebruik van dieren in proeven. Dat moet er toe leiden dat dieren in de komende paar jaar verdwijnen uit de Europese industrie en de wetenschap.

Elk jaar worden in laboratoria in de EU bijna 10 miljoen dieren gebruikt in invasieve experimenten, waaronder apen, honden, katten, konijnen, ratten en muizen. Dit aantal is de afgelopen tien jaar vrijwel ongewijzigd gebleven. De stemming is toegejuicht door dierenwelzijnsorganisaties, die vinden dat het lijden van de dieren niet opweegt tegen de opbrengst, zoals Coronavaccins.

Al eerder waren er in Europa initiatieven om het aantal proefdieren omlaag te brengen. Maar die waren te vrijblijvend en slaagden daardoor niet. Het gebruikte aantal proefdieren bleef hoog. Met het actieplan zal het binnen een paar jaar helemaal voorbij zijn met het gebruik van dieren. Computermodellen kunnen een groot deel van de dierproeven vervangen, maar wellicht zullen sommige proeven in het vervolg buiten de EU plaatsvinden.