Europa werd nòg eerder bewoond


Europa werd een paar duizend jaar eerder bewoond dan tot nu toe aangenomen. In het Oostenrijkse Willendorf zijn bewijzen gevonden dat de moderne mens veel langer het continent met Neanderthalers deelde.

Vandaar dat we tegenwoordig ook gemiddeld drie procent Neanderthaler-DNA bezitten. De moderne mens kwam zo’n 43.500 jaar geleden aan in Europa en niet 40.000 jaar geleden. De gevonden werktuigen bewijzen dit.

Willendorf, zo’n vijftig kilometer onder hoofdstad Wenen, was al een bijzondere archeologische plaats. Daar werd in 1908 het vrouwenbeeldje gevonden dat wereldberoemd werd onder de naam Venus van Willendorf. Het elf centimeter hoge beeldje toont een stereotype verbeelding van het vrouwelijke lichaam. Gezicht, armen en voeten zijn nauwelijks zichtbaar. Aangenomen wordt dat het een vruchtbaarheidssymbool is.

Bodemonderzoek wijst uit dat de eerste mensen zich in Europa vestigden tijdens een warme periode in de ijstijd toen het landschap een steppe was met naaldbomen.