Europa produceert record aan groene energie


De productie van wind- en zonne-energie is vorig jaar in de EU tot recordhoogte gestegen. Het heeft zelfs aardgas ingehaald als grootste elektriciteitsbron. Dat zegt de energie-denktank Ember zegt in zijn jaarverslag. Wind- en zonne-energie waren vorig jaar goed voor 22 procent van de elektriciteit in de EU.

Dat heeft veel te maken met de Russische invasie in Oekraïne. Dat heeft de Europese Unie genoopt de overgang naar groene elektriciteit te versnellen. Door die versnelling steeg de productie van zonne-energie in de EU met 24 procent op jaarbasis.

De plannen voor een bredere energietransitie hebben echter te maken met een groot probleem, de droogte in heel Europa. Waterkracht bereikte daardoor het laagste niveau in twintig jaar. Afgelopen jaar was er daarom de vrees dat kolencentrales het tekort zouden moeten opvangen, maar dat scenario is nooit werkelijkheid geworden.

Een warme winter betekende dat de kolencentrales die in de EU werden gereactiveerd, grotendeels ongebruikt bleven. Tot en met het vierde kwartaal van 2022 zijn ze slechts voor 18 procent benut, zag Ember. Van de zesentwintig centrales die zijn aangezet, zijn negen zelfs totaal niet gebruikt. Hoewel de elektriciteitsproductie uit steenkool tussen 2021 en 2022 nog met zeven procent toenam, lijkt deze vorm van energie zijn langste tijd te hebben gehad.