Europa braakt minder broeikasgas uit


Politici houden van het stellen van grote doelen. Armoede moet de wereld uit, kindersterfte drastisch omlaag. Meestal komt daar niets van, omdat de werkelijkheid weerbarstiger is dan voorzien. Maar het doel van de Europese Unie om de uitstoot van kooldioxide ten opzichte van het jaar 1990 met 20 procent te verminderen in 2020, ligt onder handbereik.

Het Europese Milieu Agentschap (EEA) laat weten dat in ons continent de uitstoot van CO2 in 2011 met 3,3 procent is afgenomen. Daarmee staat de uitstoot nu op 18,4 procent onder het niveau van 1990. Nog nooit sinds dat jaar hebben we zo weinig broeikasgassen uitgestoten als nu. De grootste besparingen werden gedaan in Frankrijk en Duitsland.

Of de afname aanhoudt is moeilijk te zeggen. De winters van 2012 en 2013 waren erg streng, zodat Europa flink heeft moeten stoken. Ook is het maar de vraag of in een goede economie de uitstoot niet weer toeneemt.

Europa mag dan het braafste jongetje van de klas zijn, wereldwijd is er geen sprake van afname. Het Scripps Institute of Oceanography laat weten dat afgelopen 6 mei de hoogste concentratie CO2 is waargenomen sinds de metingen begonnen. Op Hawaiï werden 399,52 CO2 deeltjes per miljoen luchtmoleculen gemeten. Het instituut waarschuwt echter wel dat ze kampen met hardwareproblemen, zodat de meting nog moet worden bevestigd.