EU: mannenemancipatie is begonnen


Na decennia waarin politici probeerden vrouwen te verheffen, is het nu de beurt aan mannen. De Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland hebben een wetenschappelijk rapport besteld over de rol van mannen in de samenleving. Belangrijkste conclusie: in alle landen van Europa doen jongens het slechter dan meisjes op school. Als oorzaak wordt het ‘feminiene’ onderwijssysteem genoemd.

Mannen staan ook bloot aan meer geweld en ze krijgen in geval van scheiding veel minder rechten als het om hun kinderen gaat, zo ontdekte het Kilden Instituut uit Noorwegen dat de studie uitvoerde. Ook is er sprake van homofobie, hoewel dat natuurlijk maar een klein deel van de mannen aan gaat.

In noordelijk en westelijk Europa constateerden de onderzoekers een grote wens van mannen om meer bij hun gezinnen te worden betrokken. In die landen verschuift de rol van mannen van ‘kostwinner’ naar ‘liefdevolle verzorger’, zo constateert het rapport. vooral in oostelijk Europa verzetten mannen zich tegen die nieuwe rol. Pioniers die wel een pappadag opnemen worden bespot.

De onderzoekers pleiten voor meer gelijkheid tussen de seksen. Ze willen dat de EU wetten en regels aanneemt die alle werkgevers in Europa verplichten om mannen meer ruimte te geven voor zorgtaken. Ze halen onderzoek aan waaruit blijkt dat mannen met een minder traditionele rol gezonder zijn. Ook zouden dergelijke kerels minder vaak zelfmoord plegen. Deze onderzoeken zijn tevens van het Kilden Instituut.