Er zit pesticide in je honing


bij

De universiteit van het Zwitserse Neuchatel besloot een tijd geleden om honing uit de hele wereld aan een test te onderwerpen. De gedachte was dat dat ze daaraan konden zien welke landen meer pesticide gebruikten en welke minder. Dat viel tegen, in driekwart van alle honing troffen ze bestrijdingsmiddelen aan. Zelfs honing van het eiland Tahiti – redelijk paradijselijk – bevatte verdelgingsmiddelen.

Hoewel de hoeveelheden in bijna alle gevallen onder de grens blijven van wat schadelijk is voor de mens, zijn de Zwitserse onderzoekers toch erg geschrokken. De schaal waaruit de verontreiniging plaats vindt, zegt veel over hoe we met de natuur omgaan. Vooral omdat een belangrijk bestanddeel van pesticide, neonicotinoide, een belangrijke rol speelt bij het drastische afnemen van bijenpopulaties.

Voor het onderzoek werden driehonderd potten honing uit de hele wereld onderzocht. Die waren opgestuurd door andere biologen. In zo’n tien procent vonden de onderzoekers zorgwekkend veel pesticiden. Het ergst verontreinigd was de honing uit Noord-Amerika, waar 86 procent pesticide in zich had. In Europa, waar veel meer middelen verboden zijn, was nog 79 procent verontreinigd. Het schoonst was de Zuid-Amerikaanse honing, waar in 57 procent van de potten pesticide zat.

In een reactie op het onderzoek zegt Bayer, maker van pesticiden, dat het gaat om lage concentraties, die geen gevaar opleveren voor mensen.

Dat de mens bijen beïnvloedt, staat wel vast. Onderzoekers vonden in bijennesten stoffen uit plastic tasjes en spuitvloeren. In honing zit soms ook plastic. Bijenpopulaties staan wereldwijd onder druk. Milieuverontreiniging en radiostralen worden als mogelijke oorzaken genoemd.