Er is ’te veel zorg’


Een meerderheid van de Nederlandse huisartsen vindt dat patiënten te veel medische zorg ontvangen. Het gaat hier zowel om eerstelijns- als om tweedelijnszorg. Dit blijkt uit een internationaal vergelijkend zorgonderzoek, dat jaarlijks in vele landen wordt uitgevoerd.

Nederland doet sinds 2006 aan dit onderzoek mee, samen met Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

Uit de resultaten blijkt dat 54 procent van de Nederlandse huisartsen vindt dat het zorgsysteem goed functioneert en hoogstens kleine wijzigingen nodig heeft. Vier op de tien huisartsen vinden bovendien dat de kwaliteit van de medische zorg is verbeterd in de afgelopen drie jaar. Maar het meest opmerkelijk is dat 57 procent van de huisartsen vindt dat patiënten te veel medische zorg ontvangen. Het gaat zowel om eerstelijns- als om tweedelijnszorg. Ook kan de zorg in Nederland goedkoper, denken de doktoren.