Engelse koning Richard III was controlfreak


Hij zou een moordende psychopaat met een verwrongen ziel zijn geweest. Shakespeare en tijdgenoten lieten geen spaan heel van de koning Richard III, die de Engelse troon bezat van 1483 tot en met 1485. Maar daarmee wordt hem onrecht aangedaan, zeggen psychologen van de University of Leicester. Hij zou slechts een controlfreak zijn geweest.

Het duo Mark Lansdale en Julian Boon verzamelden alles wat bekend was over de meest controversiële koning in de Engelse geschiedenis, en lieten daar vervolgens een psychologische analyse op las. Wat bleek? Richard III vertoonde geen van de typische kenmerken van een psychopaat: narcisme, gevoelloosheid, roekeloosheid en een gebrek aan inleving in anderen.

In plaats daarvan vonden de psychologen dat Richard III het syndroom van intolerantie tegen onzekerheid had. Beter gezegd: hij was een je reinste controlfreak. Dat kwam waarschijnlijk door een onzekere jeugd. Daardoor had hij op latere leeftijd soms last van woede-uitbarstingen wanneer iets niet naar zijn zin ging en leek hij autoritaire trekjes te hebben.

Het syndroom gaf Richard III ook zijn goede kanten: een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, vroomheid, loyaliteit aan diegenen die het verdienden en geloof in de wet.

Lansdale en Boon hopen dat hun onderzoek meer de mens achter de botten van koning Richard III laat zien.