Gebroken hart doet echt pijn


Een blauwtje lopen of per ongeluk keihard op je duim slaan, het maakt niet uit. De pijn is hoe dan ook hetzelfde.

Mensen zijn kuddedieren, we willen graag bij een groep horen. Worden we niet geaccepteerd, dan doet dat pijn. Echt pijn, zo blijkt nu. Hoewel je misschien denkt dat je duim blauw slaan met een hamer heel andere pijn geeft dan een blauwtje lopen, zijn er volgens onderzoekers toch meer overeenkomsten dan we dachten. Eerder was al aangetoond dat dezelfde delen van je hersenen actief worden bij het vervelende gevoel dat je overhoudt na een pijnlijke actie.

Maar nu is ook duidelijk geworden dat ook de activatie van de hersendelen die voor lichamelijke pijn-registratie zorgen, dezelfde is bij emotionele en fysieke pijn.

In een Amerikaans onderzoek werden zowel fysieke pijn als sociale pijn opgeroepen bij de proefpersonen. De lichamelijke reacties hierop werden geanalyseerd via een MRI-scan. Ook werden vergelijkingen gemaakt met vijfhonderd eerder uitgevoerde MRI-scans van proeven met lichamelijk en emotioneel pijnlijke momenten.

Hieruit blijkt dat proefpersonen die sterk het gevoel hebben buitengesloten te worden, dezelfde hersenhelften gebruiken als personen die de lichamelijke pijn ondergingen. Volgens de onderzoekers wordt met dit onderzoek ook duidelijk dat de taal al meer wist dan de wetenschap. Gekwetst of gepijnigd worden in de liefde, blijkt immers ook fysiek pijn te doen. Een gebroken hart voel je écht.

Foto: Gabriella Camerotti.

Follow Faqtman on Twitter