Emancipatie betekent meer seks


Hoe meer vrouwen een betaalde baan hebben, hoe meer er wordt gevreeën in een land.

Economie en seks hebben meer met elkaar te maken dan je op het eerste gezicht zou denken. Als er in een land meer vrouwen een goede baan hebben, maken de mannen meer kans op een one-night-stand, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Het idee van een seksuele economie bestaat al langer. Roy Baumeister beschrijft in zijn boek Sexual Economics het principe van seks als ruilmiddel. Baumeister ziet de samenleving als een economie waarin mannen seks zoeken en vrouwen seks (kunnen) aanbieden. Over het algemeen willen mannen meer en vaker seks dan vrouwen. Dat geeft vrouwen een machtspositie, waarin ze een prijs in ruil voor seks kunnen vragen. Ze slapen bijvoorbeeld alleen met een rijke en betrouwbare man, die goed is voor haar toekomstige kinderen.

Zomaar met de eerste de beste in bed duiken, wordt in de seksuele economie afgekeurd. Vooral door andere vrouwen. Als seks voor mannen makkelijk te verkrijgen is, wordt het ruilmiddel van vrouwen minder waard. Volgens Baumeister is dat de reden dat vrouwen met veel wisselende seksuele contacten vaak als ‘goedkoop’ worden bestempeld.

Voor mannen geldt dat niet, omdat hun seks geen ‘waarde’ vertegenwoordigt.

Een recente internationale studie laat zien dat in samenlevingen waar mannen en vrouwen gelijke kansen hebben er meer losse seksuele contacten zijn. Jongeren hebben er ook eerder seks, en seks voor het huwelijk worden zelden afgekeurd. Volgens Baumeister is dat logisch. Als vrouwen hun eigen inkomen verdienen, hoeven ze niet meer hun seksualiteit in te zetten om een goed leven op de bouwen. Dat kunnen ze ook wel zonder een man met seks te ‘kopen’.