EMA: ook bij AstraZeneca zijn voordelen groter dan nadelen


Het Europese medicijnagentschap EMA heeft het vaccin tegen Corona van AstraZeneca opnieuw tegen het licht gehouden. De voordelen van dit vaccin wegen nog steeds op tegen de nadelen. Bij 1 op de 100.000 mensen constateert het EMA vorming van stolsels in het bloed en een lage hoeveelheid bloedplaatjes.

Het vaccin is 80 procent efficiënt, blijkt uit deze nieuwe analyse. Dat is voldoende om een eventueel risico op ernstige bijwerkingen minder zwaar te laten wegen. Vooral ouderen zouden zich volgens het EMA niet moeten laten tegenhouden om een vaccinatie te halen, aangezien ze door Covid-19 een veel groter risico lopen.

Uit de cijfers blijkt ook dat het risico op bloedstolsels voor mensen tussen 50 en 60 jaar net zo groot is als voor mensen boven de zestig. Daarmee lijkt het middel ook veilig te kunnen worden gegeven aan een iets jongere groep dan nu het geval is in Nederland. Het grootste risico op stolsels ligt opmerkelijk genoeg bij de groep veertigers: 2,1 per 100.000 vaccinaties.

Bij alle groepen staat tegenover een persoon die ernstige bijwerkingen krijgt tientallen, bij ouderen zelfs honderden personen die niet in het ziekenhuis terecht komen met Corona. Ook daarom raadt het EMA lidstaten aan te blijven vaccineren met het middel van AstraZeneca.