Elektroshock tegen nare herinneringen


In de film ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ ondergaat de hoofdpersoon een experimentele hersenbehandeling om de herinneringen aan zijn geliefde te wissen. Zo ver zijn we in de werkelijkheid nog niet, maar neurowetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen zijn er wel in geslaagd om specifieke nare herinneringen in depressiepatiënten te verzwakken. Hun tecniek? Elektroshocktherapie.

Ondanks de slechte naam wordt elektroshocktherapie, tegenwoordig elektroconvulsietherapie (ECT) genoemd, nog altijd toegepast, soms met succes. Het is dan wel het laatste redmiddel in het geval van zware depressie, en het toedienen van elektrische schrokjes over de hersenen van de patiënt gebeurt onder verdoving en onder invloed van spierverslappers.

Het onderzoeksteam liet 42 zwaar depressieve patiënten twee erg verontrustende slide-shows zien: een van een auto-ongeluk, de ander van lichamelijk geweld. Vervolgens werd de patiënten gevraagd om zich een van de twee slide-shows te herinneren terwijl zij ECT ondergingen. Het idee hierachter is dat wanneer eerder opgeslagen herinneringen uit de mentale opslag worden gehaald ze kwetsbaar zijn voor verandering. De elektrische schrokken moeten zorgen voor die verandering.

Een dag later moesten de patiënten een meerkeuze-geheugentoets maken over de slide-shows. De patiënten wisten over de herinnering waarbij ze ECT ondergingen veel minder vragen goed te beantwoorden dan over de ongemoeid gelaten herinnering. Blijkbaar was die eerste nare herinnering met succes veranderd door de elektroshockbehandeling.

Meer onderzoek is nodig hoe lang het effect van ECT aanhoudt en of het ook werkt bij oudere, meer ingewikkelde herinneringen van real-life-gebeurtenissen. Maar volgens de onderzoekers is dit een goede stap. Wie weet kunnen in de toekomst ook patiënten met post-traumatische stresssyndroom, verslaving of dwangneurose worden behandeld met de lang verguisde, maar nu herontdekte, elektroshocktherapie.

De studie is gepubliceerd in Nature Neuroscience.

Foto: Otis Historical Archives National Museum of Health and Medicine