Elektrische auto juist zeer vervuilend


Tesla's in de fabriek
De Tesla fabriek

Je denkt het milieu misschien een lol te doen door een elektrische of hybride auto te kopen. Maar de waarheid is dat bij de productie van de batterijen al zo veel CO2 loskomt, dat eventuele besparingen achteraf teniet worden gedaan. Dat zegt het Swedish Environmental Research Institute, een overheidsinstantie, die onderzoek heeft gedaan naar de krachtbron van elektrische auto’s.

Volgens de auteurs van het rapport, levert de productie van lithium-ion batterijen voor lichte elektrische voertuigen gemiddeld 150-200 kilo koolstofdioxide equivalenten per kilowattuur batterij. Een van de kleinste elektrische auto’s op de markt, de Nissan Leaf, gebruikt bijvoorbeeld al batterijen van circa 30 kWh. Veel nieuwe modellen hebben batterijen van 60 en 100 kWh.

Een elektrische auto met een batterij van 100kWh heeft dus 15-20 ton kooldioxide afgegeven, zelfs voordat de motor is ingeschakeld. In deze berekening wordt een 50-70 procent fossiel aandeel in de elektriciteitsmix aangenomen.

Dat is niet de enige milieubelasting. Auto-batterijen bevatten metalen zoals lithium, kobalt en nikkel. Aangezien winning van deze metalen chemisch intensief is, kost dat veel energie en schade aan de omgeving van de winningsplek.

De opstellers van het rapport wijzen op de noodzaak om de verbruikscijfers van voertuigen die momenteel in gebruik zijn, aan te vullen met informatie over de fabricage, milieubelasting en mogelijkheden tot recycling. Nu worden alleen de lage brandstofcijfers genoemd, waardoor het foute idee ontstaat dat de auto’s geen schadelijke stoffen produceren.

Ook pleiten ze voor certificering van de batterijmakers. Dat gebeurt nu nog vaak in landen als China en India, waar milieubelasting van ondergeschikt belang is. Door tijdens het maken van de batterijen meer groene stroom te gebruiken, kan al een grote stap vooruit worden gemaakt. Maar producenten moeten dat dan wel goed en eerlijk aangeven.