Eind jaren vijftig waren we gelukkig


1957

Het is een vreemd fenomeen. We leven langer dan ooit, hebben meer geld. De bomen lijken de hemel in te groeien en we geven ons leven allemaal best een aardig cijfer. Toch klagen we wat af. Over de regering, de migratie, de belastingen en nog een hele trits andere zaken. Het doet je afvragen wanneer we voor het laatst echt gelukkig waren. De Britse universiteit van Warwick heeft daar antwoord op gegeven.

Het is 1957.

Dat jaartal geldt voor Groot-Brittannië, maar lijkt redelijk goed toepasbaar op landen in dezelfde regio, zie dit Nederlandse krantenknipsel uit dat jaar. De onderzoekers uit Warwick lieten computers ruim 8 miljoen boeken analyseren van de afgelopen eeuwen. Een algoritme scande de boeken op woorden die geluk en optimisme weerspiegelden. Er zitten twee gelukzalige pieken in de geschiedenis, eind van de 19e eeuw en rond 1957.

Volgens de onderzoekers is dat niet zo vreemd, de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog zaten bij iedereen nog vers in het geheugen, dus de vrede werd gekoesterd. Mensen hadden niet veel geld, maar gingen wel snel vooruit. Nieuwe technieken kwamen snel beschikbaar en zorgden voor een vergroot gevoel van zelfstandigheid bij burgers. De medische wetenschap maakte enorme stappen vooruit.

Volgens de onderzoekers ging het daarna eigenlijk alleen maar naar beneden met het geluksgevoel. Vooral de jaren zeventig waren een pessimistische tijd, blijkt uit de boekenanalyse. Opmerkelijk genoeg tegelijk met een toenemende ongelijkheid in de maatschappij en de grote instroom van migranten. de misère duurt tot in deze tijd voort, ondanks dat we het aanwijsbaar beter hebben dan ooit.

Geluk zit dus vooral ook tussen de oren, zo concluderen de onderzoekers. Mensen hoeven niet gelukkig te zijn om zich gelukkig te voelen. Het gevoel dat volgend jaar beter zal zijn dat dit, is misschien nog wel belangrijker dan daadwerkelijke vooruitgang. Misschien moeten we het eerst weer erg slecht krijgen, om ooit weer gelukkig te worden.