Eerste medicijn tegen Corona toegelaten in EU


corona-virus

De Europese medicijnautoriteit EMA heeft een voorwaardelijke vergunning verleend voor het gebruik van het middel Veklury voor de behandeling van COVID-19 bij volwassenen. Het middel kan worden voorgeschreven bij mensen die aanvullende zuurstof nodig hebben omdat ze door Corona een longontsteking hebben.

Het middel staat ook bekend als Remdesivir en het is het eerste geneesmiddel tegen COVID-19 dat groen licht krijgt in de EU. Het is in een uitzonderlijk kort tijdsbestek beoordeeld door middel van een doorlopende procedure, een benadering die het EMA gebruikt tijdens noodsituaties.

Vanaf 30 april 2020 begon de EMA met het beoordelen van voorlopige klinische gegevens en ondersteunende veiligheidsgegevens. Remdesivir mocht al worden gebruikt bij mensen die zeer ernstig ziek waren met COVI-19 en zonder waarschijnlijk zouden sterven. De beoordeling van het dossier is nu afgerond.

Het onderzoek toonde aan dat patiënten behandeld met remdesivir na ongeveer elf dagen herstelden, vergeleken met vijftien dagen voor patiënten die een placebo kregen. Dit effect werd niet waargenomen bij patiënten met milde tot matige ziekte. Gegevens over het percentage patiënten dat stierf tot 28 dagen na aanvang van de behandeling worden momenteel verzameld voor definitieve analyse.

Remdesivir wordt toegediend via een infuus en het gebruik ervan is beperkt tot zorginstellingen waar patiënten nauwlettend kunnen worden gevolgd; de lever- en nierfunctie moeten voor en tijdens de behandeling worden gecontroleerd.