Eenzaam: vooral in islamitische landen


Waar ter wereld zijn mensen het meest eenzaam? Australische wetenschappers hebben een megaproject uitgevoerd om te zien wie de meest geïsoleerde mensen zijn en waar ze wonen. Het is een studie met opmerkelijke uitkomsten.

West- en Noord-Europa doen het onder de 57 onderzochte landen best goed. In onze regio is gemiddeld 2,7 procent van de volwassen bevolking in de werkleeftijd eenzaam; bij senioren stijgt dat tot 5,7 procent.

Hoe verder naar het oosten in Europa, hoe eenzamer met name oudere zijn. In Oostenrijk is al 10,4 procent van de ouderen contactarm. Maar in het voormalige Oostblok stijgt het naar een ongelooflijke 21,3 procent. Eenzaamheid lijkt in Europa ook samen te hangen met de welstand in een regio, hoe armer hoe eenzamer.

Maar de meest schokkende cijfers, vooral wat betreft pubers, komen uit islamitische landen. In Afghanistan is dik een kwart van de jongeren van middelbareschoolleeftijd eenzaam, tegen 7,5 procent voor deze groep in Oost-Europa. In Marokko is dat 17 procent, de Malediven 18,4 en 14,4 procent van de jongeren in landen als Egypte.

De cijfers, gepubliceerd in het British Medical Journal, zijn van het tijdvak tot 2019. Dat betekent dat Corona nog niet eens is meegenomen in deze studie. Volgens de onderzoekers moet de medische wetenschap zich meer met eenzaamheid bezighouden, al was het maar omdat mensen er een lagere levensverwachting door hebben.