Eenoudergezin vergroot kans op crimineliteit


Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin hebben een verhoogde kans om crimineel gedrag te plegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit. Hoe jonger het kind is wanneer een eenoudergezin ontstaat, hoe groter de kans op crimineel gedrag. Ook het opgroeien bij een moeder, zowel voor zonen als dochters, vergroot de kans.

Het maakt niet uit of het eenoudergezin is ontstaan door een scheiding of door het overlijden van een ouder. Het onderzoek toont ook aan dat er een tijdelijke verhoging is van de kans op het plegen van criminaliteit vlak na een scheiding van de ouders. Maar kinderen laten een tijdelijke verlaging zien voorafgaand aan het overlijden van een ouder. Ook een scheiding die resulteert in het wegtrekken bij een criminele ouder maakt een kind juist minder crimineel.

Relatief veel kinderen groeien op in een eenoudergezin in Nederland. Als er psychologische hulp bij kinderen uit eenoudergezinnen geboden wordt, dan moet dat vooral bij kinderen die vanaf de geboorte in een eenoudergezin hebben gewoond of waarbij dat op een jonge leeftijd gebeurd is. Ook kinderen uit criminele gezinnen zouden baat kunnen hebben bij therapie, aldus de onderzoekers.