Een kat die de dood voorspelt


Een kat in Amerika weet wanneer mensen dood gaan. Hij heeft al vijftig sterfgevallen goed voorspeld.

Hij heet Oscar, hij is vijf jaar oud en als je hem wilt aaien dan krabt hij. Oh, en deze lapjeskat heeft een feilloos gevoel voor de dood. Oscar woont in een verzorgingstehuis voor bejaarden in de staat Rhode Island. Daar is hij inmiddels legendarisch.

Als Oscar bij iemand op bed gaat liggen, waarschuwen de verpleegsters vast de familie van de zieke, want binnen twee uur gaat die persoon dood. De kat heeft al vijftig mensen op die manier ‘begeleid’ naar het eeuwige. Wil de familie van de stervende persoon dat de kat wordt weggehaald, dan blijft hij rondjes lopen voor de deur, luid miauwend.

De kat Oscar (niet bij een stervende patiënt)
De kat Oscar (niet bij een stervende patiënt)

Ook een poging om Oscar bij iemand te leggen die op het randje van de dood hing, mislukte. De kat liep weg en de persoon die had moeten sterven, bleef leven. Oscar stiefelde rechtstreeks naar een andere bewoner van het verzorgingstehuis en die blies wel binnen korte tijd zijn laatste adem uit.

De verhalen over Oscar zijn opgetekend door de directeur van het verzorgingstehuis, Dr. David Dosa. Hij is assistent professor in de geriatrie. Volgens hem zijn de verhalen niet overdreven of aangedikt. Dosa heeft alle gevallen waarin Oscar een voorspelling deed nauwgezet gedocumenteerd en daar nu een boek over geschreven. Daardoor is Oscar al uitgebreid opgedoken in de medische literatuur.

Oscar houdt de gemoederen in de Amerikaanse wetenschappelijke wereld ondertussen aardig bezig. Verschillende artsen hebben geprobeerd een verklaring te geven voor het gedrag van de kat. Stervende mensen zouden een chemische stof uitscheiden die de kat kan ruiken, zegt een bioloog. Een ander denkt dat het komt omdat stervende mensen stil liggen. Oscar zou dat lekker rustig vinden.

Oscar heeft zelfs al een rol gespeeld in de televisieserie House. In een aflevering over een patiënt met een tumor speelt de kat ‘Debbie’ een belangrijke rol, ze kan voorspellen wanneer iemand dood gaat. Het is een duidelijke verwijzing naar Oscar. House heeft overigens een eenvoudige verklaring voor het gedrag van de kat. Stervende mensen worden warm gehouden op een elektrische deken. De kat vindt het gewoon lekker warm.

Foto: Boston Globe

In verband met de feestdagen publiceert Faqt momenteel geen nieuwe artikelen, maar plaatsen we artikelen uit het verleden: de Best of Faqt! Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 4 februari 2010.