Economische groei zonder CO2


Voor het eerst in bijna een halve eeuw is de economie wereldwijd gegroeid, maar nam de uitstoot van broeikasgas CO2 niet toe. In 2014 groeide de wereldeconomie met 3 procent, maar de hoeveelheid kooldioxide die we de atmosfeer in stuurden was met 32,3 miljard ton ongeveer gelijk aan 2013.

Dat heeft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) berekend. Volgens de IEA zijn er eerder in de recente geschiedenis jaren geweest dat de output van CO2 gelijk bleef of daalde – in 1981, 1992 en 2009 – maar ging dat altijd gepaard met een krimpende wereldeconomie.

Hoe komt dit? Volgens het Agentschap is China verantwoordelijk voor een groot deel van de economische groei en de relatief afnemende uitstoot. De Chinezen bouwen aan de lopende band windparken, waar een groot deel van de energie van nieuwe bedrijven vandaan komt. In 2020 moet het aantal turbines in China zijn verdubbeld ten opzichte van nu.

Daarnaast worden huishoudelijke apparaten steeds zuiniger. Deze trend zet door en zal tot minstens 2040 een belangrijke bijdrage leveren aan een groenere wereld.