E-sigaretten helpen (iets) bij stoppen


Het is een gekke uitvinding: de e-sigaret. Deze geven in waterdamp opgeloste nicotine af alsof het een echte sigaret is. Maar omdat er geen tabak aan te pas komt, krijg je geen teer en andere slechte stoffen binnen. Het gevolg is dat je het bekende bevredigende gevoel krijgt van de nicotine zonder echt te roken.

E-sigaretten zijn al een jaar of tien op de markt. De fabrikanten beweren dat ze je kunnen helpen om te stoppen met roken en dat blijkt nu juist. Onderzoekers van de University of Auckland (Nieuw-Zeeland) vergeleken de e-sigaret met nicotinepleisters en kwamen tot de conclusie dat de elektronische sigaret je zelfs een iets betere kans biedt op stoppen.

In totaal werden 292 rokende proefpersonen gebruikt voor het experiment. Een derde kreeg nicotinepleisters, een derde kreeg e-sigaretten me nicotine en de laatste groep kreeg e-sigaretten zonder nicotine. Na 6 maanden werd gekeken naar hoe de proefpersonen het deden. Het slechte nieuws was dat veruit de meesten weer aan het roken waren.

Bij de e-sigaret met nicotine waren de meeste mensen permanent gestopt, 7,3 procent; van de dragers van nicotinepleisters was 5,8 procent van het roken af. Opmerkelijk is dat ook van de mensen die de e-sigaret zonder nicotine hadden gebruikt 4,1 procent was gestopt.

De verschillen zijn eigenlijk te klein om statistisch significant te zijn, schrijven de onderzoekers in het medische tijdschrift The Lancet, maar wat ze opmerkelijk vonden, was dat onder mensen die de e-sigaret met nicotine hadden gebruikt, de sigarettenconsumptie daarna duidelijk lager lag. Ook was deze groep duidelijk tevredener over hun stoppoging dan de mensen die pleisters hadden geplakt. De gebruikers van de e-sigaret waren bovendien niet ongezonder dan de plakkers.