Duurzame energie kost bakken vol ruimte


duurzame energie

De productie van duurzame energie kost tot duizend keer meer ruimte dan het gebruiken van fossiele brandstoffen. Milieu-onderzoekers van de Universiteit Leiden onderzochten voor het eerst van negen specifieke energievormen hoeveel ruimte zij bij de productie innemen. Duurzame energie als biomassa, waterkracht en wind nemen de meeste ruimte in beslag, aardgas en kernenergie de minste.

De onderzoekers keken naar de zogenoemde vermogensdichtheid: het gemiddelde elektrische vermogen dat wordt geproduceerd op één horizontale vierkante meter. Ze vonden dat vermogensdichtheden met maar liefst een factor duizend kan variëren, met biomassa als laagste (0,8 W/m2 ) en aardgas als hoogste (1000 W/m2). De productie van zonne- en windenergie heeft 40 tot 50 keer meer ruimte nodig dan steenkool en 90 tot 100 keer meer dan gas.

Uit de analyse bleek ook dat de dichtheid van zonne-energie in de loop van de tijd toeneemt: de trend is zodanig dat nieuwe, driedimensionale ontwerpen tegen het midden van de eeuw meer dan drie tot vijf keer de huidige opbrengst kunnen bereiken.

Dat is maar goed ook. Met de toenemende bevolking en de daarmee stijgende behoefte aan voedsel en huisvesting, zal land halverwege deze eeuw een schaars goed zijn. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld biomassa op steeds meer verzet zal stuiten. Vooral omdat de grond waarop gewassen voor de productie van brandstof worden geteeld, ook kan worden gebruikt voor het telen van voedsel.

De productie van zonne-energie op daken is qua ruimtebeslag de beste optie aangezien er geen concurrentie plaatsvindt met landgebruik. Offshore-windenergie gebruikt eveneens weinig ruimte. Verder kunnen toekomstige duurzame technologieën zoals algenparken, een andere mogelijkheid zijn om landconcurrentie te voorkomen.