Duitsers dupe van oeroud plan?


hooton

Antropoloog Earnest Albert Hooton (1887 – 1954) was in meerdere opzichten een vreemde man. De Amerikaan was een overtuigd racist en iemand die geloofde dat de overheid zich actief moest bemoeien met de bevolkingsopbouw. Meer dan een halve eeuw na zijn dood is hij ineens de aanleiding voor een nieuwe samenzweringstheorie.

Wie deze dagen ‘Hooton plan’ intikt in Google, krijgt een stortvloed aan berichten over de migrantencrisis in Duitsland. De meeste verhalen baseren zich op de aanname dat de Duitse regering bezig is een plan van Hooton uit de Tweede Wereldoorlog alsnog uit te voeren.

In 1943 schreef Hooton een artikel dat hij publiceerde via de krant Picture Magazine. Daarin zette hij uiteen dat het Duitse volk, door een gericht fokprogramma, minder agressief nageslacht op de wereld zou moeten zetten. Door ze te kruisen met vredelievendere volkeren zouden de Duitsers binnen enkele generaties zo vredelievend moeten zijn, dat ze nooit meer een wereldoorlog zouden beginnen. Niemand nam het toen serieus.

Dat plan, zo willen de mensen die in samenzweringstheorieën geloven, wordt nu uitgevoerd door grote aantallen Afrikanen en Arabieren naar Duitsland te halen. Niet dat daar enig bewijs voor is. Hooton wordt tegenwoordig gezien als een zeer excentrieke wetenschapper met verouderde denkbeelden over bevolkingspolitiek. Oorlogszucht is bovendien niet genetisch bepaald, noch beperkt tot de Duitsers, zoals de ontwikkelingen in Afrika en Arabië aantonen.