Drukke huisartsen: dalende levensverwachting


huisartsen

Huisartsen zijn niet alleen handig voor loopneuzen en verstuikte enkels, ze fungeren ook als een waarschuwingssysteem voor ernstige medische problemen. Hebben huisartsen het te druk, dan komt vooral die functie onder druk te staan en daalt de levensverwachting van hun patiënten.

Dat blijkt uit een studie van Stanford University School of Medicine in de VS. Onderzoekers van die universiteit hebben de dichtheid van Amerikaanse huisartsen in regio’s en de sterftecijfers aldaar geanalyseerd voor de jaren tussen 2005 en 2015. Dat leverde schokkende cijfers op. Per 100.000 inwoners zijn er in de VS gemiddeld 41,4 huisartsen, maar regionaal zijn er enorme verschillen.

Zijn in een gebied slechts tien huisartsen per 100.000 inwoners meer aanwezig dan het gemiddelde, dan verhoogt dat de gemiddelde levensverwachting van de bevolking al met 51,5 dagen per persoon. Dat komt hoofdzakelijk doordat de huisartsen meer tijd hebben om ernstige ziektes vroeg te herkennen. Een groter aantal huisartsen werkt zelfs beter dan meer specialisten. Stel daarvan 10 extra aan per 100.000 patiënten en je ziet de levensverwachting maar met 19,2 dagen stijgen.

In Nederland gaat het wat dat betreft de goede kant op. Het aantal huisartsen per 100.000 patiënten stijgt al jaren, naar nu 43 per 100.000. Dat betekent dat Nederlanders ouder zouden moeten worden, maar dat valt tegen. In de VS neemt het aantal huisartsen juist al jaren af.